LAP

Licencovanie
autorských práv

Pre organizátorov verejných kultúrnych podujatí, majiteľov prevádzok obchodov a služieb, vydavateľov a ďalších, zabezpečujeme poradenské služby, správu administratívy a právny servis v oblasti legalizácie používania zákonom chránených diel autorov, výkonov umelcov, práv producentov a iných práv, týkajúcich sa činnosti právnických a fyzických osôb.

Naši klienti

Kultúrne
podujatia

koncerty, festivaly, plesy, tanečné podujatia, diskotéky, tanečné zábavy, šou, vernisáže, výstavy umeleckých diel…

Hudba a TV
v prevádzke

reštaurácia, kaviareň, bar, izby v ubytovacom zariadení, prevádzka služieb, obchod...

Vydavateľská
a produkčná činnosť

produkovanie audio a audiovizuálnych diel, vydávanie kníh,vydávanie notového materiálu…

Ďalšie aktivity
v umení

investovanie do umeleckých diel, aukčná činnosť…