LAP

Licencovanie
autorských práv

Vydavateľská
a produkčná činnosť

Plánujete vydať, alebo produkovať audiovizuálne, audio, alebo literárne dielo?

S týmito činnosťami súvisia mnohé autorsko-právne vzťahy v ktorých figurujete Vy a:

Každý vydavateľ (producent) ako fyzická alebo právnická osoba, musí byť vlastníkom vydavateľských práv k dielu alebo dielam, ktoré má záujem vydať.

Všetky tieto vzťahy vám pomôžeme vysporiadať formou Licenčných zmlúv, Zmlúv o dielo, pridelením rôznych legislatívou povinných identifikačných kódov a pod. vo Váš prospech.

Kultúrne
podujatia

koncerty, festivaly, plesy, tanečné podujatia, diskotéky, tanečné zábavy, šou, vernisáže, výstavy umeleckých diel…

Hudba a TV
v prevádzke

reštaurácia, kaviareň, bar, izby v ubytovacom zariadení, prevádzka služieb, obchod...

Ďalšie aktivity
v umení

investovanie do umeleckých diel, aukčná činnosť…