LAP

Licencovanie
autorských práv

Ďalšie aktivity
v umení

Okrem už spomínaných špecifikovaných ponúkaných služieb, ponúkame ešte aj poradenské služby a právny servis v týchto oblastiach:

Kultúrne
podujatia

koncerty, festivaly, plesy, tanečné podujatia, diskotéky, tanečné zábavy, šou, vernisáže, výstavy umeleckých diel…

Hudba a TV
v prevádzke

reštaurácia, kaviareň, bar, izby v ubytovacom zariadení, prevádzka služieb, obchod...

Vydavateľská
a produkčná činnosť

produkovanie audio a audiovizuálnych diel, vydávanie kníh,vydávanie notového materiálu…